Veteranavdelningen

Brandkåren har en aktiv veteranavdelning. Avdelningen startade 2013 och verksamheten visade sig ha en beställning bland äldre brandkårister. Som medlem kan antas brandkårsveteraner eller övriga personer som är intresserade av brandkårsarbetet men inte mera vill deltaga i alarmverksamheten.

Avdelningen har 16 medlemmar och dessa sammankommer enligt en årligen uppgjord plan. Till verksamheten hör möten, samkväm och excursioner tillsammans med de övriga avdelningarna.

Som ledare för avdelningen fungerar Ole Eklund.

 

Kontaktuppgifter:

Ole Eklund tel: 040 7337370, e-post: ole.gustav.eklund(at)gmail.com

 

Veteranavdelningens verksamhet: 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017