Ungdomsavdelningen

Brandkåren har en aktiv ungdomsavdelning. Barn som har fyllt 7 kan bli medlemmar, och man kan vara med i ungdomsavdelningen tills man fyllt 18 år. Alla barn och ungdomar som är intresserade av att lära sig nya färdigheter och är villiga att jobba i grupp är välkomna.

Avdelningen håller övningar varje måndag mellan klo 18.30 och 19.30. Övningarna besöks regelbundet av 10 – 20 ungdomar. Dessutom deltar avdelningens medlemmar i tävlingar och läger anordnade av brandkårer och brandkårsförbund.

Peter Lindgren fungerar som ledare för avdelningen. Som I viceledare fungerar Tobias Ek, 0458694414, ek.tobias.w(at)gmail.com. II viceledare är Tom Ståhlberg 0443335453 t.stahlberg85(at)gmail.com. Dessutom fungerar äldre ungdomar som hjälpledare. Övningarna besöks också av alarmavdelningens manskap.

Ungdomsanvisningen

Kontaktuppgifter:

Peter Lindgren, 0400 152415, petlin1999(at)gmail.com

Ungdomsavdelningens övningar: 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017