Ungdomsavdelningen

Brandkåren har en aktiv ungdomsavdelning. Barn som har fyllt 7 kan bli medlemmar, och man kan vara med i ungdomsavdelningen tills man fyllt 18 år. Alla barn och ungdomar som är intresserade av att lära sig nya färdigheter och är villiga att jobba i grupp är välkomna.

Avdelningen håller övningar varje måndag mellan klo 18.30 och 19.30. Övningarna besöks regelbundet av 10 – 20 ungdomar. Dessutom deltar avdelningens medlemmar i tävlingar och läger anordnade av brandkårer och brandkårsförbund.

Peter Lindgren fungerar som ledare för avdelningen. Som I viceledare fungerar Tom Ståhlberg, 0443335452, mommen85@hotmail.com. II viceledare är Stefan Ståhlberg, 0400217372, stefan.stahlberg@hotmail.com. Dessutom fungerar äldre ungdomar som hjälpledare. Övningarna besöks också av alarmavdelningens manskap.

 

Kontaktuppgifter:

Peter Lindgren, 0400 152415, petlin1999@gmail.com

Ungdomsavdelningens övningar: 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017