Damavdelningen

Damavdelningen, vilken grundades 1954,  består av damer i alla åldrar. Damavdelningen fungerar som stöd för alarmavdelningen och ungdomsavdelningen. Damavdelningen förser brandkåristerna med kaffe och mat vid större bränder och tillbud, 2013 hade avdelningen en utryckning och 2014 två utryckningar.

Damavdelningens medlemmar deltar flitigt i olika kurser, tex. Första hjälp, hygienpasskurs mm. Dessutom ställer damerna upp vid utbildnings- och övningstillfällen samt deltar i läger för ungdomar där de handhar bespisningen.

Som damavdelningens chef fungerar Birgitta Forsström. Damavdelningen sammankommer varannan måndag, förutom på sommaren.

 

Är du intresserad av vår verksamhet, kontakta Birgitta Forsström  tel: 0407351463,

e-post:birgitta.forsstrom(at)elisanet.fi

Damavdelningens verksamhet: 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017