Alarmavdelningen

Alarmavdelningen är en av N-K FBK:s fyra avdelningar. Till avdelningens uppgifter hör att upprätthålla brandkårens avtalsenliga alarmberedskap samt sköta om den interna utbildningen för manskapet inom släcknings- och räddningsverksamheten.

Avdelningen utför också smärre biståndsuppdrag såsom trädfällning, vattenpumpning mm.

Enligt släckningsavtalet ställer avdelningen en styrka på 1+2 man med 10 minuters beredskap till räddningsväsendets förfogan. År 2017 hade avdelningen 69 utryckningar. Enheten har beteckningen IU231. Dessutom har kåren en ett manskapsfordon med enhetsbeteckningen IU237.

Kåren har specialiserat sig som en enhet för djurräddning. Utbildningen samt anskaffningen av behövlig utrustning har finansierats med egna medel samt med bidrag från Aktia och Sibbo hästavelsförening. Djurräddningen sker i samarbete med de övriga brandkårerna i norra Sibbo.

Alarmavdelningen sammankommer till övningar varje torsdagar kl 18.30 på räddningsstationen i Storkärr, Varggränd 15.

 

Är du intresserad av att komma med, eller höra mera om verksamheten, ring Lennart Lönnroth 0400-583484, e-post:  lennart.lonnroth(at)luukku.com  

 

Alarmavdelningens övningar: 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015